ROBÒTICA

Dash & Dot són dos robots educatius que es connecten entre ells, interactuen i faciliten multitud d'experiències educatives. Els alumnes de primària el programen i manegen des d’un dispositiu iPAD per bluetooth mitjançant alguna de les aplicacions disponibles.

MIREIA EXPERIMENTA

Aquest projecte pretén fomentar les vocacions científiques entre els alumnes de totes les etapes amb experiments, sovint espectaculars. L'activitat també ajuda a familiaritzar els més petits amb els instruments de laboratori i el mètode científic.

CREART

CreartCreArt és un programa artístic, educatiu i comunitari del Centre Cívic Fort Pienc dirigit a les escoles del barri Fort Pienc. Al llarg del curs, un artista desenvolupa un tema concret i es treballa a les aules conjuntament amb els mestres que acaba amb una exposició.

LA INCUBADORA

LA INCUBADORALa incubadora és un projecte de ciència per treballar el naixement d’un ésser viu i els aspectes associats. En els 21 dies d’incubació aniem cuidant els ous, els voltaem, els pesem regularment i busquem les explicacions científiques als canvis que es van produint.

PADRINS DE LECTURA

PADRINS DE LECTURA

L’apadrinament lecto pretén millorar la competència lectora alhora que fomenta la convivència i relació entre els diferents cicles. Es proposen activitats de lectura en que els padrins ajuden pacientment als fillols a avançar en la lectura i educar en la responsabilitat i compromís.

FILOSOFIA

FILOSOFIA

El projecte filosofia 3/18 és un currículum que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants i enfortir la capacitat reflexiva partint de la filosofia com a disciplina. El programa s'aplica a les etapes d'ìnfantil i primària.

SERVEI COMUNITARI

SERVEI COMUNITARI

El servei a la comunitat a és promou amb la idea que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin a sentir-se ciutadans actius i posin les seves capacitats i esforços al servei d'altres ciutadans.

Projectes

Els projectes de curs, projectes d'etapa i tallers ens ajuden a treballar transversalment aspectes del currículum educatiu. Treball d'indagació i recerca, treball en equip, iniciativa personal, experimentació... Els projectes propicien el treball interdisciplinari en aspectes com la diversiat, la teconologia, els valors, la motivació, la realitat social, la confiança, la ciència, la cooperació i l'autonomia.