FILOSOFIA

FILOSOFIA

El projecte filosofia 3/18 és un currículum que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants i enfortir la capacitat reflexiva partint de la filosofia com a disciplina. El programa s'aplica a les etapes d'ìnfantil i primària.