L'escola

L'Escola Mireia és un centre docent privat concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, situat a la dreta de l'Eixample de la ciutat de Barcelona. L'Escola imparteix els nivells educatius del segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Des que va ser fundada l'octubre de 1959 per la pedagoga Maria Bondia, els trets que configuren la línia pedagògica del centre han estat el protagonisme de l'alumne, el respecte al pluralisme en tots els àmbits i la identificació amb els valors socioculturals de Catalunya. L’escola és oberta a tothom qui desitja l’educació que s’imparteix, defuig qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat on tothom és acceptat, on tothom pot dialogar, escoltar, i ser escoltat, i on tots els qui hi participen se’n senten corresponsables. És una institució educativa sense ànim de lucre on totes les activitats que s’hi duen a terme tenen com a finalitat l’educació dels alumnes. La institució forma part de l'Agrupació Escolar Catalana.