SERVEI COMUNITARI

SERVEI COMUNITARI

El servei a la comunitat a és promou amb la idea que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin a sentir-se ciutadans actius i posin les seves capacitats i esforços al servei d'altres ciutadans.