Calendari curs escolar 2022-23

CALENDARI OFICIAL 2022-2023

Atenent al calendari oficial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les classes del curs escolar 2022-2023 començaran el dilluns dia 5 de setembre de 2022 per infantil i primària, i dimecres 7 de setembre de 2022 per secundària. El curs escolar finalitzarà el dijous dia 22 de juny de 2023 per infantil i primària, i dilluns 20 de juny de 2022 per secundària. Seran festius els següents dies:

Vacances de Nadal: del 22 de desembre del 2022 al 8 de gener del 2023, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 1 d’abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

 

Per al curs 2022-2023 tenen la consideració de dies festius a Barcelona els següents:

26 de setembre de 2022

12 d’octubre de 2022

1 de novembre de 2022

6 de desembre de 2022

8 de desembre de 2022

1 de maig de 2023

5 de juny de 2022

                                                          

Cada centre docent disposa de dies festius de lliure disposició que s’han de preveure en la programació general del centre i aprovar en consell escolar. Els dies festius de lliure disposició elegits són:                  

31 d’octubre de 2022

9 de desembre de 2022

20 de febrer de 2023

17 de març de 2023

2 de juny de 2023