Projectes

Els projectes de curs, projectes d'etapa i tallers ens ajuden a treballar transversalment aspectes del currículum educatiu. Treball d'indagació i recerca, treball en equip, iniciativa personal, experimentació... Els projectes propicien el treball interdisciplinari en aspectes com la diversiat, la teconologia, els valors, la motivació, la realitat social, la confiança, la ciència, la cooperació i l'autonomia.