HORARIS TUTORIES

CURS 2019-2020

ENTREVISTES AMB PARES, TUTORS O RESPONSABLES LEGALS

Tots els tutors/es disposen d’una hora setmanal per a tenir entrevistes amb les famílies dels alumnes. Especialment en relació als més petits, caldria el mínim d’una entrevista per curs. Les  entrevistes s'acorden directament amb el professorat, ja sigui per l'agenda o per correu electrònic.

TUTORS/ES EDUCACIÓ INFANTIL

P3 RATOLINS Anna Padrós dimecres 9:30h a 10:30h / dilluns 15h a 16h
P4 ESQUIROLS Esperança Sánchez dilluns 9:30h a 10:30h / dimarts 15h a 16h
P5 ELEFANTS Ana Vaquero dimarts 10:15h a 11:15h / divendres 15 a 16h

EDUCACIÓ INFANTIL: PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Reforç Clara Torrens dijous 9:30h a 10:30h
Anglès Marta Cosculluela dimarts 11:20h  a 12:10h
Psicomotricitat Jordi Badia dilluns  9h a 9:45h

TUTORS/ES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Estel Alcañiz dilluns 15h a 16h
2n Elisenda López dilluns 15h a 16h
3r Olga Solà dijous 16h a 17h
4t Josep Vives dijous 15h a 16h
Montserrat Marsiñach divendres 12h a 13h
Montse Fonoll dimecres 15h a 16h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Ed. Física Jordi Badia dilluns 9h a 9:45h
Anglès Sílvia Lancharro dimarts 15h a 16h
Plàstica CM i CS Susana Rodríguez dimecres 12:20h a 13:00h
Música CI Ana Vaquero divendres 15h a 16h
Música CM i CS Laura López divendres 10h a 11h

TUTORS/ES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, ESO

1r Montse Garcia dimarts 12:20h a 13:20h
1r Carme González dilluns 16h a 17h
2n Xus Rius dimecres 10h a 11h
2n Susana Rodríguez dimecres 12:20h a 13:20h
3r Àlex Collado dijous 12:20h a 13:20h
3r Esther Royes dimecres 11:20h a 12:20h
4t  Laura López divendres 10h a 11h
4t Conxita Miguel dimecres 9h a 10h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO): PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Específiques ciències Montse Berlanga divendres 9h a 10h
Ed. Física Montse García dimarts 12:20h a 13:20h
Socials 2n, 3r i 4t Jordi Monràs A convenir  

EQUIP DIRECTIU: Hores convingudes

Director: Jordi Monràs
Cap d’Estudis Primària: Montse Fonoll
Cap d’Estudis Secundària: Laura López

Imprimeix