HORARIS TUTORIES

CURS 2020-2021

ENTREVISTES AMB PARES, TUTORS O RESPONSABLES LEGALS

Tots els tutors/es disposen d’una hora setmanal per a tenir entrevistes amb les famílies dels alumnes. Especialment en relació als més petits, caldria el mínim d’una entrevista per curs. Les  entrevistes s'acorden directament amb el professorat, ja sigui per l'agenda o per correu electrònic.

TUTORS/ES EDUCACIÓ INFANTIL

P3 RATOLINS Anna Padrós dijous 9:25h a 10:20h / dimarts 15h a 16h
P4 ESQUIROLS Esperança Sánchez dimecres 9:30h a 10:30h / divendres 15h a 16h
P5 ELEFANTS Ana Vaquero dimarts 9:05h a 10:05h / dimecres 15 a 16h

EDUCACIÓ INFANTIL: ESPECIALISTES

Reforç Laia de la Iglesia divendres 9:30h a 10:30h
Anglès Marta Cosculluela dilluns 10h  a 11h
       

TUTORS/ES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Elisenda López dimarts 14:50h a 15:50h
2n Estel Alcañiz dilluns 15:50h a 16:50h
3r Josep Vives dimarts 12h a 13h
4t Olga Solà dijous 16h a 17h
Montse Fonoll dimarts 15:10h a 16:10h
Montserrat Marsiñach dimarts 9:45h a 10:30h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Ed. Física Jordi Badia dimarts 10h a 11h
Anglès Sílvia Lancharro dimarts 12h a 13h
       
       
       

TUTORS/ES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r Xus Rius dimarts 9:10h a 10:10h
1r Susana Rodríguez dijous 10:10h a 11:10h
2n Montse Garcia dijous 11:30h a 12:30h
2n Carme González dilluns 15:20h a 16:20h
3r Laura López dilluns 9:10h a 10:10h
3r Conxita Miguel dilluns 16:20h a 17:20h
4t  Lluís Rodríguez dijous 15:30h a 16:30h
4t Esther Royes dimarts 11:30h a 12:30h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO): ESPECIALISTES

Ciències Montse Berlanga diilluns 10:10h a 11:10h
Ed. Física Montse García dijous 11:30h a 12:30h
Socials  Jordi Monràs A convenir  

EQUIP DIRECTIU: Hores convingudes

Director: Jordi Monràs
Cap d’Estudis Primària: Montse Fonoll
Cap d’Estudis Secundària: Laura López

Imprimeix