HORARIS TUTORIES

CURS 2018-2019

ENTREVISTES AMB PARES, TUTORS O RESPONSABLES LEGALS

Tots els tutors/es disposen d’una hora setmanal per a tenir entrevistes amb les famílies dels alumnes. Especialment en relació als més petits, caldria el mínim d’una entrevista per curs. Les  entrevistes s'acorden directament amb el professorat, ja sigui per l'agenda o per correu electrònic.

TUTORS/ES EDUCACIÓ INFANTIL

P3 RATOLINS Esperança Sánchez dimecres 9:30h a 10:30h / dijous 15 a 16h
P4 ESQUIROLS Ana Vaquero dilluns 9:30h a 10:30h / dimarts 15 a 16h
P5 ELEFANTS Clara Torrens dimarts 10:15h a 11:15h / divendres 15 a 16h

EDUCACIÓ INFANTIL: PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Música, reforç Anna Padrós dijous 9:30h a 10:30h
Anglès Marta Cosculluela dimarts 11:20h  a 12:10h
Psicomotricitat Jordi Badia dilluns  9 a 9:45h

TUTORS/ES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Elisenda López dilluns 16 a 17h
2n Estel Alcañiz dilluns 15 a 16h
3r Josep Vives dijous 15 a 16h
4t Olga Solà dimecres 9 a 9:45h
Montse Fonoll divendres 12h a 13h
Montserrat Marsiñach divendres 9 a 9:45h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Ed. Física Jordi Badia dilluns 9 a 9:45h
Anglès Sílvia Lancharro dilluns 11 a 12h
Plàstica CM i CS Susana Rodríguez dimarts  12:25 a 13:20h
Música CI Ana Vaquero dilluns 9:30h a 10:30h
Música CM i CS Laura López dimarts 9 a 10h

TUTORS/ES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, ESO

1r Xus Rius dijous 11:20 a 12:20h
1r Susana Rodríguez dimarts 12:25 a 13:20h
2n Carme González divendres 12:20 a 13:20h
2n Esther Royes dimarts 11:30 a 12:20h
3r Laura López dimarts 9h a 10h
3r Conxita Miguel dijous 16h a 17h
4t  Àlex Collado dijous 12:30 a 13:20h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO): PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Específiques ciències Montse Berlanga divendres 9h a 10h
Ed. Física Montse García dimarts 12:20 a 13:20h
Socials 3r i 4t Jordi Monràs A convenir  

EQUIP DIRECTIU: Hores convingudes

Director: Jordi Monràs
Cap d’Estudis Primària: Montse Fonoll
Cap d’Estudis Secundària: Laura López

Imprimeix