Resultats

Les proves de competències bàsiques avaluen els coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de les etapes de primària i d'educació secundària obligatòria. S'avaluen competències lingüístiques, matemàtiques i cientificoteconològiques. És una avaluació externa amb caràcter orientatiu tant per l'alumnat com pel centre. Clicant sobre les imatges podreu consultar els resultats dels darrers anys.