Vistiplau / vist i plau

Vistiplau / vist i plau

El significat d'aquestes dues construccions és el mateix. La diferència que presenten és la funció.

Vistiplau és la forma del substantiu sinònima de verificació i conformitat. Per exemple: El certificat ha de dur el vistiplau del president. Fixem-nos que en aquest cas, com qualsevol nom, pot portar, per exemple, un article: el vistiplau, un vistiplau.

Vist i plau són dos verbs coordinats que han esdevingut una locució, que és sinònima de visar, és a dir, verificar i donar conformitat. Sol anar al final d'alguns documents, a peu de pàgina i de forma aïllada, per introduir la signatura del càrrec que hi dóna l'aprovació. Per exemple: en una signatura,

Vist i plau

El president


Competencies bàsiques

 • Curs 2017 - 2018

   

   

 • Curs 2016 - 2017

   

 • Curs 2015 - 2016

   

   

 • Curs 2014 - 2015

  Avaluació primària

   

   

 • 1