Colindant?

Colindant?

Quan un terreny o una casa està al costat d’una altra, diem que n’és veí o veïna, contigu o contigua, que una casa confronta amb l’altra o que n’és limítrofa, però no podem dir que és colindant, perquè aquesta no és una paraula catalana.

La seva casa i la meva són veïnes, comparteixen la paret mitgera.

La seva casa és contigua a la meva.

Imprimeix