Senyalar o assenyalar?

Senyalar significa fer o posar un senyal en una cosa: Senyaleu amb una creu la resposta correcta. És sinònim de marcar.

Assenyalar vol dir:

  • mostrar amb un senyal: No heu d’assenyalar amb el dit.
  • dir o manifestar: El ministre va assenyalar que el dèficit públic disminuirànotablement.
  • indicar: El baròmetre assenyala pluja.
  • fixar o determinar: Hem d’assenyalar la data de la reunió.

Recordeu que, en català, senyal és un mot masculí: Els senyals de circulació.

Imprimeix