*Solventar

*Solventar

L’ús d’aquest verb s’ha fet molt freqüent en contextos suposadament cultes, però no és propi del català. Les formes equivalents, segons el context, poden ser resoldre, solucionar, evitar, corregir...

Han de solventar aquests problemes ràpidament. → Han de resoldre aquests problemes ràpidament.

Em pots ajudar a solventar-ho → Em pots ajudar a solucionar-ho.

Imprimeix