El plural dels símbols

El plural dels símbols.

Són abreviatures de conceptes fixades per un organisme oficial i que tenen reconeixement internacional. Per tant, també són invariables.

No admeten cap marca de plural, encara que allò que abreugen o representen sigui un plural.

Exemples:

20 km (vint quilòmetres) i no 20 kms

18 h (per indicar les sis de la tarda) i no 18 hs

Per acabar, recordem que les abreviatures han de dur punt al final, però que les sigles i els símbols no porten mai punt.


Competencies bàsiques

 • Curs 2017 - 2018

   

   

 • Curs 2016 - 2017

   

 • Curs 2015 - 2016

   

   

 • Curs 2014 - 2015

  Avaluació primària

   

   

 • 1