1 i 11

Apostrofem el, la i de davant dels nombres que, escrits en lletres, comencen amb vocal, tant si el nombre s’expressa en xifres aràbigues com en xifres romanes. Les regles d’apostrofació es compleixen tant si en lloc dels símbols numèrics escrivim els noms que els corresponen amb lletres.

L’11 de novembre – L’onze de novembre

L’1 de març -- L’u de març

L’XI Fira de la Terrissa – L’Onzena Fira de la Terrissa

Un import d’1.000.000 d’euros

Imprimeix

Colindant?

Colindant?

Quan un terreny o una casa està al costat d’una altra, diem que n’és veí o veïna, contigu o contigua, que una casa confronta amb l’altra o que n’és limítrofa, però no podem dir que és colindant, perquè aquesta no és una paraula catalana.

La seva casa i la meva són veïnes, comparteixen la paret mitgera.

La seva casa és contigua a la meva.

Imprimeix

El plural dels símbols

El plural dels símbols.

Són abreviatures de conceptes fixades per un organisme oficial i que tenen reconeixement internacional. Per tant, també són invariables.

No admeten cap marca de plural, encara que allò que abreugen o representen sigui un plural.

Exemples:

20 km (vint quilòmetres) i no 20 kms

18 h (per indicar les sis de la tarda) i no 18 hs

Per acabar, recordem que les abreviatures han de dur punt al final, però que les sigles i els símbols no porten mai punt.

Imprimeix

*Solventar

*Solventar

L’ús d’aquest verb s’ha fet molt freqüent en contextos suposadament cultes, però no és propi del català. Les formes equivalents, segons el context, poden ser resoldre, solucionar, evitar, corregir...

Han de solventar aquests problemes ràpidament. → Han de resoldre aquests problemes ràpidament.

Em pots ajudar a solventar-ho → Em pots ajudar a solucionar-ho.

Imprimeix

Senyalar o assenyalar?

Senyalar significa fer o posar un senyal en una cosa: Senyaleu amb una creu la resposta correcta. És sinònim de marcar.

Assenyalar vol dir:

  • mostrar amb un senyal: No heu d’assenyalar amb el dit.
  • dir o manifestar: El ministre va assenyalar que el dèficit públic disminuirànotablement.
  • indicar: El baròmetre assenyala pluja.
  • fixar o determinar: Hem d’assenyalar la data de la reunió.

Recordeu que, en català, senyal és un mot masculí: Els senyals de circulació.

Imprimeix

Vistiplau / vist i plau

Vistiplau / vist i plau

El significat d'aquestes dues construccions és el mateix. La diferència que presenten és la funció.

Vistiplau és la forma del substantiu sinònima de verificació i conformitat. Per exemple: El certificat ha de dur el vistiplau del president. Fixem-nos que en aquest cas, com qualsevol nom, pot portar, per exemple, un article: el vistiplau, un vistiplau.

Vist i plau són dos verbs coordinats que han esdevingut una locució, que és sinònima de visar, és a dir, verificar i donar conformitat. Sol anar al final d'alguns documents, a peu de pàgina i de forma aïllada, per introduir la signatura del càrrec que hi dóna l'aprovació. Per exemple: en una signatura,

Vist i plau

El president

Imprimeix

És correcte el mot taquilla?

És correcte el mot taquilla?

De vegades tenim al cap que la paraula taquilla és incorrecta i la canviem per “guixeta”. Però... anem a pams!

La taquilla és el lloc (en una estació, en un teatre...) on es venen els bitllets o les entrades: Quedem al davant de la taquilla mitja hora abans de l’obra?

En canvi, el lloc on deixem els objectes personals, per exemple al gimnàs, no és la taquilla, però tampoc la “guixeta”, que no existeix, sinó l’armariet:

“M’he oblidat el cadenat i no sé si arriscar-me a deixar la bossa a l’armariet o portar-la a la recepció.”

Imprimeix

Ho posem a la caixa o a la capsa?

Ho posem a la caixa o a la capsa?

La capsa és feta de materials diversos, té forma variable i és més aviat petita.

La caixa sol ser de fusta, té forma rectangular i és més gran.

Una capsa de bombons, de sabates, de píndoles, de colors, de lents...

Una caixa de taronges, d’eines, de llibres...

Imprimeix

Paulatinament ?

Paulatinament ?

Gradual és un dels mots que pot servir per substituir el castellanisme “paulatí-ina”. També pot ser útil progressiu- iva.

Pel que fa a la forma adverbial, en comptes de “paulatinament” podem dir gradualment, progressivament, lentament o de mica en mica.

Imprimeix