HORARIS TUTORIES

CURS 2020-2021

ENTREVISTES AMB PARES, TUTORS O RESPONSABLES LEGALS

Tots els tutors/es disposen d’una hora setmanal per a tenir entrevistes amb les famílies dels alumnes. Especialment en relació als més petits, caldria el mínim d’una entrevista per curs. Les  entrevistes s'acorden directament amb el professorat, ja sigui per l'agenda o per correu electrònic.

TUTORS/ES EDUCACIÓ INFANTIL

P3 RATOLINS Anna Padrós dijous 9:25h a 10:20h / dimarts 15h a 16h
P4 ESQUIROLS Esperança Sánchez dimecres 9:30h a 10:30h / divendres 15h a 16h
P5 ELEFANTS Ana Vaquero dimarts 9:05h a 10:05h / dimecres 15 a 16h

EDUCACIÓ INFANTIL: ESPECIALISTES

Reforç Laia de la Iglesia divendres 9:30h a 10:30h
Anglès Marta Cosculluela dilluns 10h  a 11h
       

TUTORS/ES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Elisenda López dimarts 14:50h a 15:50h
2n Estel Alcañiz dilluns 15:50h a 16:50h
3r Josep Vives dimarts 12h a 13h
4t Olga Solà dijous 16h a 17h
Montse Fonoll dimarts 15:10h a 16:10h
Montserrat Marsiñach dimarts 9:45h a 10:30h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PROFESSORAT NO TUTOR I ESPECIALISTES

Ed. Física Jordi Badia dimarts 10h a 11h
Anglès Sílvia Lancharro dimarts 12h a 13h
       
       
       

TUTORS/ES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r Xus Rius dimarts 9:10h a 10:10h
1r Susana Rodríguez dijous 10:10h a 11:10h
2n Montse Garcia dijous 11:30h a 12:30h
2n Carme González dilluns 15:20h a 16:20h
3r Laura López dilluns 9:10h a 10:10h
3r Conxita Miguel dilluns 16:20h a 17:20h
4t  Lluís Rodríguez dijous 15:30h a 16:30h
4t Esther Royes dimarts 11:30h a 12:30h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO): ESPECIALISTES

Ciències Montse Berlanga diilluns 10:10h a 11:10h
Ed. Física Montse García dijous 11:30h a 12:30h
Socials  Jordi Monràs A convenir  

EQUIP DIRECTIU: Hores convingudes

Director: Jordi Monràs
Cap d’Estudis Primària: Montse Fonoll
Cap d’Estudis Secundària: Laura López

Imprimeix

Menú escolar

El temps de migdia és un servei no obligatori per als alumnes de l’escola que inclou l’alimentació i els hàbits d’higiene i comportament a taula.

El grup de monitors és personal de l’escola i vetllen per atendre l’alumnat, tenir cura per tal que es compleixin els diversos objectius en els àmbits de la nutrició, els hàbits, la convivència i les relacions amb els companys. Mantenen diàriament contacte amb el professorat per intercanviar informació.

 

Menú del mes    
     

Imprimeix

JORNADA PORTES OBERTES

La Jornada de Portes Obertes pel curs 2019-2020 serà el dissabte dia 9 de març de 10h  a 13h. Es podran visitar les instal·lacions de l'escola d'infantil al carrer Casp, 124 i l'edifici de primària i secundària del carrer Ausiàs March, 62-64. 

Podreu veure l'escola, veure els diferents ambients i assistir a una reunió informativa on explicarem el nostre projecte educatiu.

Cal que truqueu a l'escola per concertar la visita. En el cas que no pugueu assistir a les Portes Obertes podreu concertar un altre dia de visita.

 

DATES DE PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIONS DEL CURS 2019-2020

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre.  Per fer la preinscripció cal presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que estableix el Consorci d’Educació.  

Les sol·licituds es baremen i s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat. 

El període de presentació de sol·licituds per al curs 2019-2020 és del 29 de març al 9 d'abril del 2019.

 

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS (2019-20)

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 3. Criteris específics de prioritat Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

ÀREA DE PROXIMITAT | 2019-2020

 
 

SOL·LICITUD | 2019-2020

                       

 

 

Imprimeix