CALENDARI OFICIAL ESCOLA MIREIA 2018-2019

Atenent a l’ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les classes del curs escolar 2018-2019 començaran el dimecres dia 12 de setembre de 2018, acabaran el dia 21 de juny de 2019 i seran festius els següents dies:

VACANCES DE NADAL : del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019, ambdós inclosos.

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 13 al 22 d'abril del 2019, ambdós inclosos.

Així mateix, tindran la consideració de dies festius els que figuren com a tals en l’ordre publicada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i que són, a més dels dos dies de festa local (24 de setembre i 10 de juny), i dels inclosos en períodes de vacances, els següents:
 
DIES FESTIUS ANY 2018:  

24 de setembre de 2018            

12 d'octubre de 2018

1 de novembre de 2018

6 de desembre de 2018

 

DIES FESTIUS ANY 2019:

1 de maig de 2019

10 de juny de 2019


En el marc d’aquest calendari escolar, cada centre docent disposa d’uns dies festius de lliure disposició que s’han de preveure en la programació general del centre. Aquests dies aprovats en el consell escolar de l’escola i són:

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

4 de març de 2019

 

Imprimeix