CALENDARI OFICIAL ESCOLA MIREIA 2017-2018

Atenent a l’ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les classes del curs escolar 2017-2018 començaran el dilluns dia 12 de setembre de 2017, acabaran el dia 22 de juny de 2018 i seran festius els següents dies:

VACANCES DE NADAL : del 23 de desembre del 2017 al 7 de gener del 2018, ambdós inclosos.

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 24 de març al 2 d'abril del 2018, ambdós inclosos.

Així mateix, tindran la consideració de dies festius els que figuren com a tals en l’ordre publicada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i que són, a més dels dos dies de festa local (25 de setembre i 21 de maig, i dels inclosos en períodes de vacances, els següents:
 
DIES FESTIUS ANY 2017:  

25 de setembre de 2017             

12 d'octubre de 2017

1 de novembre de 2017

6 de desembre de 2017

8 de desembre de 2017

 

DIES FESTIUS ANY 2018:

1 de maig de 2018

21 de maig de 2018


En el marc d’aquest calendari escolar, cada centre docent disposa d’uns dies festius de lliure disposició que s’han de preveure en la programació general del centre. Aquests dies aprovats en el consell escolar de l’escola i són:

7 de desembre de 2017

12 de febrer de 2018

30 d'abril  de 2018

Imprimeix