CALENDARI OFICIAL ESCOLA MIREIA 2021-2022

Atenent al calendari oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les classes del curs escolar 2021-2022 començaran el dilluns dia 13 de setembre de 2021 i acabaran el dimarts dia 22 de juny de 2022. Seran festius els següents dies:

 

Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2021 al 9 de gener del 2022, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 9 d'abril al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

 

Així mateix, per al curs 2021-2022 tenen la consideració de dies festius a Barcelona els següents:

 

24 de setembre de 2021

12 d'octubre de 2021

1 de novembre de 2021

6 de desembre de 2021

8 de desembre de 2021

6 de juny de 2022

                                              

En el marc del calendari escolar, cada centre docent disposa de dies festius de lliure disposició que s’han de preveure en la programació general del centre i aprovar en consell escolar.

Els dies festius de lliure disposició són:      

     

7 de desembre de 2021

28 de febrer de 2022

3 de juny de 2022

Imprimeix