RESULTATS PROVES EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE

Els resultats de les proves extraordinàries de recuperació es podran passar a recollir per Secretaria a partir de les 11 h del divendres 7 de setembre.


Avaluació primària