PROVES EXTRAORDINÀRIES D'AVALUACIÓ SETEMBRE

Dimecres 5 a les 9 h:

Anglès. 

Ciències de la Naturalesa.

Tecnologia (1r, 2n i 3r).

Cultura i Valors Ètics.

Matèries específiques 3 de 4t. (Alemany, Informàtica i Educació Visual i Plàstica)


Avaluació primària