PROVES EXTRAORDINÀRIES D'AVALUACIÓ SETEMBRE

Dimarts 4 a les 9 h:

Castellà. 

Ciències Socials

Música.

Optatives (1r, 2n i 3r)

Matèries específiques 2 de 4t. (Física i Química, Música i Economia)


Avaluació primària