PROVES EXTRAORDINÀRIES D'AVALUACIÓ SETEMBRE

Dilluns 3 a les 10 h:

Català. 

Matemàtiques.

Educació Visual i Plàstica (1r i 2n).

Educació Física.

Matèries específiques 1 de 4t. (Biologia i Geologia, Tecnologia i Llatí)

 

 


Avaluació primària