CALENDARI OFICIAL ESCOLA MIREIA 2016-2017

Atenent a l’ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les classes del curs escolar 2016-2017 començaran el dilluns dia 12 de setembre de 2016, acabaran el dia 21 de juny de 2017 i seran festius els següents dies:

VACANCES DE NADAL : del 23 de desembre del 2016 al 8 de gener del 2017, ambdós inclosos.

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 8 d'abril al 17 d'abril del 2017, ambdós inclosos.

Així mateix, tindran la consideració de dies festius els que figuren com a tals en l’ordre publicada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i que són, a més dels dos dies de festa local (La Mercè i 5 de juny), i dels inclosos en períodes de vacances, els següents:
 
DIES FESTIUS ANY 2016:               

12 d'octubre de 2016

1 de novembre de 2016

6 de desembre de 2016

8 de desembre de 2016

 

DIES FESTIUS ANY 2017:

1 de maig de 2017

5 de juny de 2017


En el marc d’aquest calendari escolar, cada centre docent disposa d’uns dies festius de lliure disposició que s’han de preveure en la programació general del centre. Aquests dies aprovats en el consell escolar de l’escola i són:

31 d'octubre de 2016

9 de desembre de 2016

27 de febrer de 2017

2 de juny de 2017

Imprimeix