RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS ESO

La recuperació de matèries pendents de cursos anteriors es duran a terme les tardes del divendres 16 i 23 de febrer a partir de les 15 h.

Divendres 16: Català, Socials i Anglès.

Divendres 23: Castellà, Matemàtiques, Natura, Música, Tecnologia i Educació Visual i Plàstica.


Avaluació primària