PROVES EXTRAORDINARIES DE SETEMBRE ESO

Divendres 1 de setembre a les 10 h es faran les proves extraordinàries de Català, Matemàtiques i Educació Física. També es faran les d'Educació Visual de 1r, 2n i 3r d'ESO i Biologia i Geologia, Tecnologia i Llatí de  4t d'ESO.

Dilluns 4 de setembre a les 9 h es faran les proves extraordinàries de Castellà i Ciències Socials. També es faran les Optatives de 1r, 2n i 3r d'ESO, Música de 1r i 3r d'ESO i Física i Química i Economia de 4t d'ESO.

Dimarts 5 de setembre a les 9 h es faran les proves extraordinàries d'Anglès, Ciències de la Naturalesa i Cultura i Valors Ètics. També es faran les de Tecnologia de 1r, 2n i 3r d'ESO i Alemany, Informàtica i Educació Visual de 4t d'ESO.


Els resultats de les proves extraordinàries de recuperació es podran passar a recollir per Secretaria a partir de les 11 h del dijous 7 de setembre.


Intranet

Avaluació primària